Aktuálne otvorené pozície
Lead game designer
Zavrieť

Ahojte,

do PowerPlay Studio hľadáme seniorného game dizajnéra, prípadne aj lead game dizajnéra – záleží od tvojich skúseností a ambícií.

V tíme máme už 7 game dizajnérov, rozdelených na viacero projektov, aktuálne hľadáme niekoho so skúsenosťami, ideálne aspoň 5 rokov.

Náplň práce:

dizajnovanie nových herných mechaník
písanie špecifikácií k mechanikám, JIRA ticketing
prezentácia a dohľad nad implementáciou mechaník
v spolupráci s analytickým odd. – analyzovanie a úprava mechaník
GD talky v rámci tímu, k viacerým projektom
sledovanie trendov a vzdelávanie sa v oblasti GD

Čo ti ponúkame?

Atraktívne herné vývojárske prostredie;
Niche segment s vysokou mierou úspešnosti hier
Prepracovaný systém vzdelávania;
TOP konferencie doma i v zahraničí (al. webináre a online konferencie)
Systém Akadémií PPS s internými aj externými spíkrami;
People manažment systém s dôrazom na rast ľudí;
Open feedback culture – prostredie, kde je feedback dôležitý;
Veľká príležitosť – možnosť ovplyvňovať smerovanie projektu;
Naše know – how v segmente športových hier :slight_smile:

Plat závislý od skúseností, rozmedzie 3000 – 5000 €

Čo potrebujeme?

tvoje know – how a skúsenosti v oblasti game dizajnu
– mobilné hry nie sú nevyhnutnou podmienkou
vidieť tvoje portfólio alebo referencie
tvoju schopnosť komunikovať a prezentovať
v prípade lead game dizajnéra – leadership (schopnosť viesť tím)

Spracovanie osobných údajov

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, prevádzkovateľ POWERPLAY MANAGER, s.r.o. (kontaktný email: support@powerplay.studio) spravuje, spracováva a uchováva osobné údaje záujemcov o prácu uvedené v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce v rámci počítačovej siete internet, za účelom výberu vhodného zamestnanca a na právnom základe vykonania opatrení pred uzavretím zmluvy.
Záujemca o prácu môže dobrovoľne poskytnúť súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na support@powerplay.studio, inak súhlas zanikne po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané. Prevádzkovateľ môže využiť služby sprostredkovateľa (https://www.recruhr.com/privacy-policy/) za účelom evidovania záujemcov o prácu. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.
Záujemca o prácu, ktorý prevádzkovateľovi poskytol svoje osobné údaje má právo na informácie o rozsahu osobných údajov o ňom spracúvaných, prístup ku svojim osobným údajom, opravu, obmedzenie spracovávania alebo likvidáciu svojich osobných údajov prevádzkovateľom spracovávaných a namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov a ich prenosu. V prípade, že uplatnenie práva záujemcu o prácu nebude zo strany prevádzkovateľa akceptované, má tento záujemca právo podať sťažnosť na príslušnom Úrade pre ochranu osobných údajov.

Rozumiem

Nenašiel si vhodnú pozíciu?

Nevadí, do kolónky nižšie vyplň meno a pozíciu v ktorej by si chcel pracovať, sprievodný text spolu so svojim CV a motivačným listom.

*Povinné údaje